Zwembaden

De renovatie van zwembaden begint bij ons met een duidelijk uitgewerkt rapport waarbij er een inventarisatie plaatsvindt van de geconstateerde gebreken. Aansluitend wordt er een advies verstrekt welke gebaseerd is op de gebreken die zijn geconstateerd en aansluiten op de wensen van de opdrachtgever.

Bij de renovatie zijn er echter twee belangrijke criteria die de duurzaamheid van een zwembad bepalen nl. de voegafdichtingen en de toegepaste coatings. Referenties hierin tonen aan dat de door Nieuwenhuis Betonrenovatie geleverde kwaliteit getoond mag worden!

Voegafdichting
In voegafdichtingen kunnen we een tweetal types onderscheiden nl. de voegen tussen de keramische tegels en de dilalatatievoegen in de betonconstructie.
De keramische tegels zijn zeer goed bestand tegen de constante belasting van chloorwater uit het zwembad. Daarom passen wij als waterdichte en chemisch resistente voegafdichting twee-componenten epoxy voegmortels toe.

Dilatatievoegen in de bassins dienen ook bestand te zijn tegen chloorwater en elastisch te zijn om eventuele bewegingen in de constructies op te vangen zodat de voegen waterdicht blijven.
Als afdichtingsmateriaal passen we een Hypalon slabsysteem toe omdat deze de beste duurzaamheid toont in het chloorwater.

Zwembadcoatings
Veel betonnen zwembaden in Nederland zijn vanuit het verleden beschermd met chloorrubbercoatings omdat deze een uitermate goede bestandheid bezaten tegen chloorwater en makkelijk in onderhoud waren. Echter door verscherpte milieueisen is de toepassing van deze chloorrubbercoatings verboden.

Inmiddels zijn er nieuwe coatingsystemen ontwikkeld die al in enkele projecten met succes zijn toegepast. Deze systemen voor op beton zijn gebaseerd op milieuvriendelijke en oplosmiddelvrije producten. Vanzelfsprekend zijn deze nieuwe coatings leverbaar in de traditionele zwembad kleuren.

Contact

Weegschaalstraat 53
7324 BE Apeldoorn

Telefoon: 085-4884064 info@nieuwenhuis-br.nl

KvK nr.: 08038565

Postbus 2105
7302 EM Apeldoorn

locatie nieuwenhuis-br