'Nat' opplussen van galerijen

Waar de toepassing van een 'droog' opplussysteem niet mogelijk is vanwege het gewicht van een dergelijk systeem, biedt een 'nat' opplussysteem uitkomst. Bij veel van de in Nederland gesitueerde wooncomplexen is sprake van uitkragende galerijvloeren. Om deze galerijvloeren te voorzien van een ophoogsysteem moet dit in de meeste gevallen een lichtgewicht systeem zijn.

Met het Triflex BIS-systeem wordt de oplossing geboden en kunnen alle voorkomende details gemakkelijk, waterdicht en naadloos worden afgedicht. Hierdoor wordt niet alleen de drempelhoogte weggenomen, maar ook het bouwwerk duurzaam beschermd. Het systeem is niet alleen licht in gewicht (circa 30 kg/m²), maar kan in tegenstelling tot de meeste betongrijze systemen worden voorzien van allerlei kleurvariaties.

Het systeem is opgebouwd uit een watervaste isolatieplaat welke verlijmd wordt op de galerij en daarna wordt afgedekt met een 9mm dikke cementvezelplaat. Hierop wordt tenslotte de waterdichte Triflex antislip vloerafwerking aangebracht. Opgemerkt dient te worden dat de detailaansluitingen met schrobranden, goten, gevelopstanden e.d. met een gewapende elastische afwerking worden afgedicht. Bestaande HWA-putten kunnen in veel gevallen gehandhaafd blijven evenals de bestaande goten omdat deze naderhand worden afgedekt met een roestvrij gootrooster.

Bijkomende werkzaamheden zoals hekwerkverhoging, voegafdichtingen schegstukken naar brandtrappen of trappenhuizen worden door ons tegelijk meegenomen indien van toepassing.

Contact

Weegschaalstraat 53
7324 BE Apeldoorn

Telefoon: 085-4884064 info@nieuwenhuis-br.nl

KvK nr.: 08038565

Postbus 2105
7302 EM Apeldoorn

locatie nieuwenhuis-br