Vochtwering

Vocht is verantwoordelijk voor veel schades in en aan gebouwen. Lekkende daken, vochtige bouwmaterialen en optrekkend vocht veroorzaken het loslaten van verf- en pleisterlagen, het verweren van voegen in metselwerk en de vorming van schimmels. Nieuwenhuis Betonrenovatie zorgt met behulp van vochtwerende behandelingen en technieken voor een adequaat en duurzaam herstel.

Herstel... én preventie!
Om vocht te weren, kunnen afhankelijk van de locatie en de herkomst van het vocht, verschillende maatregelen worden genomen. Op vochtige gevels kan een waterafstotende laag worden aangebracht (hydrofobering), lekkende dilatatievoegen kunnen worden voorzien van (kit)voegafdichting en optrekkend vocht kan worden bestreden met behulp van injectievloeistoffen en kelder- en funderingsafdichtingen.

Contact

Weegschaalstraat 53
7324 BE Apeldoorn

Telefoon: 085-4884064 info@nieuwenhuis-br.nl

KvK nr.: 08038565

Postbus 2105
7302 EM Apeldoorn

locatie nieuwenhuis-br