Vochtwering

Vocht is verantwoordelijk voor veel schades in en aan gebouwen. Lekkende daken, vochtige bouwmaterialen en optrekkend vocht veroorzaken het loslaten van verf- en pleisterlagen, het verweren van voegen in metselwerk en de vorming van schimmels. Nieuwenhuis Betonrenovatie zorgt met behulp van vochtwerende behandelingen en technieken voor een adequaat en duurzaam herstel.

Herstel... én preventie!
Om vocht te weren, kunnen afhankelijk van de locatie en de herkomst van het vocht, verschillende maatregelen worden genomen. Op vochtige gevels kan een waterafstotende laag worden aangebracht (hydrofobering), lekkende dilatatievoegen kunnen worden voorzien van (kit)voegafdichting en optrekkend vocht kan worden bestreden met behulp van injectievloeistoffen en kelder- en funderingsafdichtingen.

Contact

Telefoon: 0571-260177
Fax: 0571-280758
info@nieuwenhuis-br.nl


KvK: 08038565
BTW: 005975876B01


Weteringstraat 11
7391 TX Twello
Postbus 2105
7302 EM Apeldoorn