Betonrenovatie

Beton is een ideaal constructiemateriaal: sterk, duurzaam en onderhoudsvriendelijk. Maar zelfs beton kan beschadigd raken door constructiefouten of een langdurige zware belasting. Nieuwenhuis Betonrenovatie zorgt voor een adequaat en duurzaam herstel.

Onze complete kennis in betonrenovatie wordt vertaald in een aantal hierna genoemde disciplines
Betonreparatie
Betonschade kent tal van oorzaken. De bekendste zijn door carbonatatie en chloriden geïnitieerde betonschades. Ook kunnen schades ontstaan door brand, mechanische belastingen, ontwerp- en uitvoeringsfouten.> Onze reparaties worden handmatig of machinaal (spuitbeton) uitgevoerd. Uitvoering vindt plaats volgens het Komo-procescertificaat voor handmatige betonreparatie BRL 3201/02.

Betoninjectie
Bij betoninjectie wordt onderscheid gemaakt tussen constructieve injecties (herstellen stijfheid en/of sterkte betonconstructie) en afdichtingsinjecties (afdichten lekkages en doorvoeren, opvullen holle ruimtes).
Materialen waarmee wordt geïnjecteerd zijn epoxyharsen, schuimvormende polyurethanen, gelvormende harsen en cementeuze suspensies.

Lijmwapening
Een bijzonder specialisme is het aanbrengen van corrosievrije koolstof lijmwapening op betonnen constructies. Het toepassen van lijmwapening vindt veelal plaats vanwege de volgende redenen: toename van gewichtsbelasting op constructie, brandschade, wapeningscorrosie, ontwerp- of uitvoeringsfouten, verwijderen kolommen en wanden, aanbrengen van sparingen/openingen in vloeren en wanden.

Betonbescherming
Met preventie door middel van carbonatatieremmende coatingsystemen kunnen betonschades worden voorkomen. De keuze van het coatingsysteem wordt bepaald door o.a. de toestand van het betonoppervlak, esthetische en economische eisen.

Contact

Weegschaalstraat 53
7324 BE Apeldoorn

Telefoon: 085-4884064 info@nieuwenhuis-br.nl

KvK nr.: 08038565

Postbus 2105
7302 EM Apeldoorn

locatie nieuwenhuis-br